Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Międzynarodowy projekt edukacyjny "Magiczna moc bajek"

Dzieci z grupy I będą brały udział w Międzynarodowym Projekcie Czytelniczym – Magiczna moc bajek. Głównym celem Projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością. Jak również: Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci.
Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
Przekazywanie za pośrednictwem Literatury wartości moralnych.
Uwrażliwienie na piękno języka polskiego i zachęcanie do posługiwania się poprawną
polszczyzną.
Wyzwalanie pozytywnych emocji (radości, zadowolenia, poczucia bezpieczeństwa).
Rozwijanie wyobraźni, koncentracji i uwagi, zdolności twórczego myślenia
Wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka.
Kształtowanie postawy empatii wobec osób niepełnosprawnych.
Przedstawienie dzieci z niepełnosprawnością jako wartościowych ludzi, którzy chcą
się bawić, śmiać uczestniczyć w życiu grupy.
Uświadomienie dzieciom swoich praw i obowiązków.
Popularyzowanie wśród dzieci animacji jako sztuki oraz tzw. dobrych dobranocek z
morałem.
Promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno.
Rozwijanie wiedzy o kulturze własnego regionu i jej związkach z kulturą narodową.
Rozwijanie poczucia odpowiedzialności, poszanowania dla dziedzictwa kulturowego
własnej miejscowości, regionu, Ojczyzny.
Współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.