KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Dla rodziców

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  KONTYNUACJI WYCHOWANIA  PRZEDSZKOLNEGO

Rodzice / prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do danego przedszkola miejskiego w roku szkolnym 2020/2021 składają w tej placówce deklarację  o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022, w terminie OD 18 DO 25 MARCA 2021 r.
(formularz deklaracji można pobrać w przedszkolu miejskim lub ze strony internetowej placówki).
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, którzy nie złożą deklaracji w terminie będą musieli wziąć udział w rekrutacji na nowy rok szkolny.

Deklarację pobieramy, drukujemy, podpisujemy i przynosimy do przedszkola.

Deklaracja kontynuacji wychowania przedszkolnego

 


 

Informacje dla rodziców:

 1. Przedszkole pracuje zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS, MEN
  i MZ.
 2. Godziny przyprowadzania dzieci: 6.00 – 8.00 ( dla dzieci korzystających z 3 posiłków); godzina 8.50 ( dla dzieci korzystających z 2 posiłków – II ś, o)
 3. Godziny odbierania dzieci: 15.00 – 17.00
 4. Godziny posiłków: I śniadanie 8:30, II śniadanie 11:30, obiad 14:00.
 5. Na teren przedszkola może wejść tylko opiekun dziecka 3letniego ( max. jeden opiekun na jedno dziecko)- w okresie adaptacyjnym (2 tygodnie)
 6. Opiekun dziecka wchodzący na teren przedszkola ma obowiązek założenia maseczki/przyłbicy, rękawiczek i butów ochronnych (zaopatruje się w nie we własnym zakresie.)
 7. Dzieci będą odbierane przez wyznaczonych pracowników przedszkola przy wejściu do placówki i odprowadzane do grup ( tak samo przy odbieraniu dziecka).
 8. Obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu (w tym poduszek, kocyków i pluszaków).
 9. Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby do tego upoważnione ( puste upoważnienia można odebrać przy wejściu do przedszkola – upoważnienie obowiązuje tylko w danym roku szkolnym).
 10. Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych.
 11. Osoby przyprowadzające dzieci również nie mogą wykazywać objawów chorobowych.
 12. Dziecko, u którego wystąpią niepokojące objawy, zostanie umieszczone
  w izolatce na terenie przedszkola pod opieką wyznaczonego pracownika do momentu odebrania go przez opiekuna.
 13. Dzieci przynoszą do przedszkola obuwie na zmianę w podpisanym worku ( nie w reklamówce).
 1. Dzieci przynoszą ubrania na zmianę w podpisanym worku tekstylnym
  i zabierają ze sobą do grupy.
 2. Dzieci przynoszą do przedszkola strój gimnastyczny w podpisanym worku tekstylnym ( do końca września).
 3. Opłaty:

- opłaty za przedszkole (płatne do 15 każdego miesiąca); pierwsza opłata w m–cu X .

- Rada Rodziców 200 zł (płatne na konto): 34 1540 1245 2056 9111 3586 0002

- wyprawka 120 zł na rok

- środki czystości 40zł na rok

- książki (zależnie od grupy)

- karimaty (zależnie od grupy)

 1. Zgody do podpisania przez rodziców (na jednej kartce): na udział dziecka
  w religii, na udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, sprawdzanie czystości i higieny skóry, mierzenie temperatury.
 2. Prosimy o przekazanie poprzez dziecko kartki z wypisanymi przeciwwskazaniami/zaleceniami żywieniowymi jeśli takowe  u dziecka występują.
 3. Nie będzie możliwości korzystania z czytnika kart (do odwołania). Nauczyciele
  w grupach będą zapisywali godzinę wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.
 4. W bieżącym roku szkolnym konsultacje z rodzicami będą się odbywały online
  w wyznaczonych przez nauczycieli grup dniach i godzinach.
 5. Rodzice dzieci nowoprzyjętych i tych, które zmieniły grupę otrzymają loginy
  i hasła do zalogowania się na Office 365 na początku września.
 6. Dodatkowe informacje od nauczycieli poszczególnych grup będą przekazywane
  na bieżąco poprzez Office 365 i stronę internetową przedszkola.

Bardzo prosimy wszystkich rodziców o dostosowanie się do w/w informacji.