KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rozkład dnia

RAMOWY  ROZKŁAD  DNIA - DZIEŃ  AKTYWNOŚCI DZIECKA

6.00 - 8.10
Schodzenie się dzieci. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka, swobodne,
inspirowane przez nauczyciela. Zabawy i ćwiczenia ruchowe. Kontakty indywidualne - rozmowy, obserwacja (diagnozowanie) zachowań i umiejętności dzieci.
8.10 - 8.30
Ćwiczenia poranne, czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury - przygotowanie do śniadania.
8.30 - 9.00
Śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
9.00 - 11.00

Aktywność zbiorowa, w grupach, indywidualna inspirowana przez nauczyciela
(w budynku i poza nim) - edukacja dla zdrowia: aktywność ruchowa, sztuka, obserwacje i zajęcia ekologiczno-przyrodnicze, spacery, wycieczki itp. Wielozmysłowe poznawanie świata. Zabawy integrujące grupę. Projektowanie
działań, doświadczanie, poszukiwanie rozwiązań problemów w ramach 4 obszarów rozwoju
dziecka zawartych w podstawie programowej oraz przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, nowożytnym. Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka.
Działania diagnostyczno-prognostyczne.
11.10 - 11.30
Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury – przygotowanie do II śniadania.
11.30 - 12.00
II śniadanie i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
12.00 - 13.30

Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i poza nim), twórcza
aktywność ruchowa: spacery, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze.
Praca terapeutyczno-kompensacyjna z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz z dziećmi zdolnymi. Kontynuowanie rozpoczętych wcześniej zadań –zgodnie z potrzebami i indywidualnym tempem pracy dzieci. Głośne czytanie literatury dziecięcej. Odpoczynek, relaksacja.
13.30 – 14.00
Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury – przygotowanie do obiadu.
14.00 - 14.45
Obiad i realizacja zadań programowych w tym zakresie.
14.45 - 16.15
Zabawy wynikające z własnej aktywności i potrzeb dziecka (w budynku i w terenie). Praca
indywidualna: rozwijanie specyficznych właściwości psychofiizycznych, cech, uzdolnień
i skłonności oraz kompensacyjno-terapeutyczna prowadzona przez specjalistów i wychowawców. Ponadto: zajęcia dodatkowe zgodnie z harmonogramem przyjętym
na dany rok szkolny. Czynności samoobsługowe, higieniczne.
16.15 - 16.30
Przerwa na sok/herbatę.
16.30 - 17.00
Czynności samoobsługowe, higieniczne, porządkowe, dyżury. Głośne czytanie literatury
dziecięcej. Zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci. Ponadto: zajęcia dodatkowe
zgodnie z harmonogramem przyjętym na dany rok szkolny.