Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

Projekt 2021

Projekt „Równe szanse” nr RPLD.11.01.03-10-0004/20

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 571 610,89 PLN, 
w tym dofinansowanie w wysokości: 482 252,41 PLN,
wkład własny w wysokości: 89 358,48PLN.

Głównym celem projektu jest:

Wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci w wieku 3-9 lat, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 214  z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w okresie od dnia 1.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r. oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 6 nauczycieli przedszkola, poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w okresie od dnia 01.08.2021r. do dnia 31.07.2022r. Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą przeprowadzona na podstawie indywidualnego zapotrzebowania placówki, zatwierdzoną przez organ prowadzący, z której wniosków wybrana została grupa docelowa oraz zakres wsparcia. Działania w projekcie wynikają więc z diagnozy instytucjonalnej i odpowiadają na potrzeby zidentyfikowane w diagnozie regionalnej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 Zadania realizowane w projekcie:

  1. Terapia Tomatisa obejmie dzieci z niepełnosprawnością intelektualna i czworo z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją. Terapia skierowana będzie do dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia mowy i opóźniony rozwój mowy.  Celem zajęć będzie wspomaganie funkcji słuchowej - rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej, słuchu fonematycznego, normalizacja nadwrażliwości słuchowej.
  2. Terapia pedagogiczna skierowana będzie do dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, będą miały na celu usprawnienie i stymulowanie zaburzonych lub słabo rozwiniętych funkcji sfery poznawczej, percepcyjno-motorycznej a także emocjonalno-motywacyjnej. Prowadzone oddziaływania za pomocą środków psychopedagogicznych będą niwelowały: trudności dzieci w uczeniu się oraz trudności manualne wynikające z ich niepełnosprawności, osłabione mechanizmy równoważne, wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej, trudności grafomotoryczne. Terapia służyć będzie eliminowaniu niepowodzeń edukacyjnych i ich negatywnych konsekwencji.
  3. Zajęciami z arteterapii objętych zostaną dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzone zajęcia będą miały na celu naukę prawidłowych relacji interpersonalnych, rozwój umiejętności komunikowania się wyrażania w różnych formach arteterapii. W ramach zajęć prowadzone będą: Plastykoterapia, teatroterapia, muzykoterapia. Poprzez wspólne działania w grupie dzieci uczyć się będą współpracy, dzielenia materiałami, nawiązywania relacji z rówieśnikami i prezentowania własnych wytworów. Dzięki muzyce i plastyce rozładowywać będą emocje, wyrażać nastroje, pobudzać wyobraźnię.

W celu prawidłowej realizacji projektu zakupiony zostanie m.in.: sprzęt specjalistyczny Uwaga Słuchowa PRO, sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, artykuły sportowe, zabawki, materiały i akcesoria artystyczne, pomoce sensoryczne oraz pomoce do zajęć integracji sensorycznej, książki, materiały plastyczne, papiernicze, manipulacyjne, sprzęt nagłaśniający i muzyczny, rekwizyty i stroje, gry dydaktyczne, artykuły do stymulacji mowy, percepcji słuchowej, wzrokowej, motoryki dużej i małej w tym terapii ręki, sprzęt komputerowy, artykuły sportowe

 


Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 realizuje własny program edukacji ekologicznej pt. „W kolorowym świecie owadów” zgłoszony w ramach konkursu na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn: "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016" ogłoszonym przez WFOŚiGW w Łodzi

Nazwa zadania: W kolorowym świecie owadów - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 17 030 zł

Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 12 530 zł

Celem projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej oraz ukazywanie piękna najbliższego otoczenia.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu przyczynią się do wzrostu wiedzy i troski o stan środowiska przyrodniczego.

www.zainwestujwekologie.pl