Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekty

Projekt 2021

Projekt „Równe szanse” nr RPLD.11.01.03-10-0004/20

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 lipca 2022 r.
Całkowita wartość projektu wynosi: 571 610,89 PLN, 
w tym dofinansowanie w wysokości: 482 252,41 PLN,
wkład własny w wysokości: 89 358,48PLN.

Głównym celem projektu jest:

Wyrównanie deficytów wynikających z niepełnosprawności u 20 dzieci w wieku 3-9 lat, uczęszczających do Przedszkola Miejskiego nr 214  z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi, poprzez doposażenie przedszkola, realizację dodatkowej oferty edukacyjnej i specjalistycznej w okresie od dnia 1.08.2021 r. do dnia 31.07.2022 r. oraz podniesienie umiejętności i kompetencji u 6 nauczycieli przedszkola, poprzez udział w studiach podyplomowych i szkoleniach niezbędnych do pracy z dziećmi niepełnosprawnymi w okresie od dnia 01.08.2021r. do dnia 31.07.2022r. Realizacja projektu została poprzedzona diagnozą przeprowadzona na podstawie indywidualnego zapotrzebowania placówki, zatwierdzoną przez organ prowadzący, z której wniosków wybrana została grupa docelowa oraz zakres wsparcia. Działania w projekcie wynikają więc z diagnozy instytucjonalnej i odpowiadają na potrzeby zidentyfikowane w diagnozie regionalnej. Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego RPO WŁ poprzez zwiększenie uczestnictwa dzieci w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 Zadania realizowane w projekcie:

  1. Terapia Tomatisa obejmie dzieci z niepełnosprawnością intelektualna i czworo z niepełnosprawnością ruchową w tym afazją. Terapia skierowana będzie do dzieci, u których zdiagnozowano zaburzenia mowy i opóźniony rozwój mowy.  Celem zajęć będzie wspomaganie funkcji słuchowej - rozwijanie percepcji i pamięci słuchowej, słuchu fonematycznego, normalizacja nadwrażliwości słuchowej.
  2. Terapia pedagogiczna skierowana będzie do dzieci, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zajęcia o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym, będą miały na celu usprawnienie i stymulowanie zaburzonych lub słabo rozwiniętych funkcji sfery poznawczej, percepcyjno-motorycznej a także emocjonalno-motywacyjnej. Prowadzone oddziaływania za pomocą środków psychopedagogicznych będą niwelowały: trudności dzieci w uczeniu się oraz trudności manualne wynikające z ich niepełnosprawności, osłabione mechanizmy równoważne, wyraźne obniżenie lub podwyższenie napięcia mięśniowego w obrębie kończyny górnej i obręczy barkowej, trudności grafomotoryczne. Terapia służyć będzie eliminowaniu niepowodzeń edukacyjnych i ich negatywnych konsekwencji.
  3. Zajęciami z arteterapii objętych zostaną dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Prowadzone zajęcia będą miały na celu naukę prawidłowych relacji interpersonalnych, rozwój umiejętności komunikowania się wyrażania w różnych formach arteterapii. W ramach zajęć prowadzone będą: Plastykoterapia, teatroterapia, muzykoterapia. Poprzez wspólne działania w grupie dzieci uczyć się będą współpracy, dzielenia materiałami, nawiązywania relacji z rówieśnikami i prezentowania własnych wytworów. Dzięki muzyce i plastyce rozładowywać będą emocje, wyrażać nastroje, pobudzać wyobraźnię.

W celu prawidłowej realizacji projektu zakupiony zostanie m.in.: sprzęt specjalistyczny Uwaga Słuchowa PRO, sprzęt komputerowy, tablice multimedialne, artykuły sportowe, zabawki, materiały i akcesoria artystyczne, pomoce sensoryczne oraz pomoce do zajęć integracji sensorycznej, książki, materiały plastyczne, papiernicze, manipulacyjne, sprzęt nagłaśniający i muzyczny, rekwizyty i stroje, gry dydaktyczne, artykuły do stymulacji mowy, percepcji słuchowej, wzrokowej, motoryki dużej i małej w tym terapii ręki, sprzęt komputerowy, artykuły sportowe

 


Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2015/2016 realizuje własny program edukacji ekologicznej pt. „W kolorowym świecie owadów” zgłoszony w ramach konkursu na dotacje z dziedziny Edukacja Ekologiczna pn: "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach w roku szkolnym 2015/2016" ogłoszonym przez WFOŚiGW w Łodzi

Nazwa zadania: W kolorowym świecie owadów - program edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu Miejskim nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w Łodzi

Wartość ogólna zadania: 17 030 zł

Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 12 530 zł

Celem projektu jest kształtowanie świadomości ekologicznej, wzbogacanie wiedzy przyrodniczej oraz ukazywanie piękna najbliższego otoczenia.

Działania podejmowane w ramach realizacji projektu przyczynią się do wzrostu wiedzy i troski o stan środowiska przyrodniczego.

www.zainwestujwekologie.pl