KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rekrutacja

UWAGA RODZICE DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 214

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W ŁODZI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 do Przedszkola Miejskiego Nr 214 w Łodzi jak i do innych przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych odbywa się przy pomocy systemu elektronicznego. Nabór rozpoczyna się

od 1 kwietnia 2021r. od godz. 8:00 do 16 kwietnia 2021r. do godz. 15.00

W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łódź bierze udział:

  • dziecko urodzone w latach 2015 – 2018,
  • dziecko, któremu odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym prowadzonym przez Miasto Łódź 2021/2022

LP

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 1.04.2021r. do 16.04.2021r. (godz. 15.00)

od 2.08.2021r. do 6.08.2021r. (godz. 15.00)

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków do przedszkola i przyjęcie dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - prawo oświatowe

od 1.04.2021r. do 23.04.2021r. (godz. 15.00)

od 2.08.2021r. do 10.08.2021r. (godz. 15.00)

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

7.05.2021r. (godz. 15.00)

17.08.2021r. (godz. 15.00)

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 10.05.2021r. do 12.05.2021r. (godz. 15.00)

od 18.08.2021r. do 20.08.2021r. (godz. 15.00)

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

21.05.2021r. (godz. 15.00)

27.08.2021r. (godz. 15.00)

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich w roku 2021/2022

  1. Rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację w placówce pierwszego wyboru – 32 punkty;
  2. Dziecko obojga rodziców pracujących lub studiujących w formie dziennych studiów stacjonarnych – 16 punktów;
  3. Dziecko zgłoszone na pobyt dłuższy niż godziny bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki – 8 punktów;
  4. Dziecko uczęszczające do żłobka w  roku rekrutacji – 4 punkty;
  5. Dziecko wskazane przez rejonowego pracownika socjalnego zagrożone objęciem pieczą zastępczą – 2 punkty;
  6. Dziecko zamieszkujące w odległości do 3 km od placówki – 1 punkt.


Podstawa prawna:

Uchwała nr XLVII/1216/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 kwietnia 2017r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów( Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 28 kwietnia 2017r. poz. 2360)

  1. Dziecko poddane obowiązkowym szczepieniom ochronnym określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 753 i z 2019 r. poz. 2118) lub dziecko, u którego lekarskie badanie kwalifikacyjne daje podstawy do odroczenia obowiązkowego szczepienia ochronnego – 20 punktów.

Podstawa prawna:

Uchwała nr XXV/844/20  Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 13 maja 2020r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli miejskich oraz przyznania im określonej liczby punktów
(Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z dnia 31 lipca 2020r. poz. 4356)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6343 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 27 stycznia 2021r.
w sprawie ustalenia na rok szkolny 2021/2022 czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, do klas I szkół podstawowych, do oddziałów dwujęzycznych na poziomie klas VII szkół podstawowych i do oddziałów sportowych na poziomie klas IV - VIII szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Łódź.

REKRUTACJA ODBYWA SIĘ TYLKO I WYŁĄCZNIE ZA POMOCĄ SYSTEMU ELEKTRONICZNEGO

Adres strony internetowej dla rodziców: https://lodz.formico.pl  

UWAGA!!! Strona zostanie uruchomiona 1 kwietnia 2021 r. o 8:00

Zasady postępowania rekrutacyjnego 2021/2022