Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Projekt "Laboratorium pod chmurką"

Przedszkole Miejskie nr 214 z Oddziałami Integracyjnymi w roku szkolnym 2023/2024 realizuje własny projekt pt. „Laboratorium pod chmurką” zgłoszony w ramach konkursu na dotacje z dziedziny  Edukacja Ekologiczna pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” – edycja 2023ogłoszonym przez WFOŚiGW w Łodzi

Nazwa zadania: „Laboratorium pod chmurką”

Wartość ogólna zadania:60 807,00 zł

Wkład własny: 3200,00 zł

Wysokość dotacji ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 57 607,00 zł

Wsparcie finansowe w formie dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach bloku tematycznego polegającego na zagospodarowaniu wybranego miejsca na terenie należącym do placówki w celu utworzenia punktu dydaktycznego na potrzeby prowadzenia zajęć terenowych z edukacji ekologicznej i przyrodniczej (blok I).

 

“Laboratorium pod chmurką” to zajęcia ekologiczne dla wszystkich dzieci, organizowane na terenie placówki w ramach pobytu dzieci w przedszkolu. Zajęcia prowadzone będą przez nauczycieli poszczególnych grup (PM nr 214 ma 10 oddziałów przedszkolnych), każda grupa wybrany blok tematyczny przypadający na dany miesiąc. Zajęcia prowadzone będą od 1.09.2022 do 30.06.2023r. Praca dokumentowana będzie w formie; harmonogramu zajęć, wytworów dzieci, zdjęć, wystaw i konkursów. Po zakończeniu projektu zajęcia będą kontynuowane w ramach zajęć ekologicznych dla wszystkich dzieci. Ponadto przestrzeń "Laboratorium pod chmurką",zarówno w realizacji projektu jak i po jego zakończeniu będzie wykorzystana do zabaw dydaktycznych dzieci, motywujących do rozwoju ciekawości poznawczej dzieci, przyczyni się do osiągnięcia sukcesów na dalszym etapie edukacji.

W ramach konkursu będziemy kształtować świadomość ekologiczną, wzbogacać wiedzę przyrodniczą i ukazywać piękno najbliższe dziecku w otoczeniu społeczności przedszkolnej i lokalnej. Chcemy, aby zdobywanie wiedzy przyrodniczej odbywało poprzez różnego rodzaju eksperymenty, poprzez stosowanie nowatorskich metod. Stworzenie "Laboratorium pod chmurką" umożliwi kreować prawidłowe postawy i nawyki korzystne dla środowiska naturalnego. Rozbudzenie, u dzieci w wieku przedszkolnym, poczucia współodpowiedzialność za otaczającą przyrodę. Działania w naszej pracowni opierać się będą na koncepcji Helen Parkhurst, która stawia na samodzielność, współpracę , odpowiedzialność wychowanków. Samodzielność dzieci ,to ważny czynnik ich rozwoju, umożliwia wykonanie przez nich swoich zadań na własnym poziomie i w indywidualnym tempie. Uczą się odpowiedzialności w podejmowania decyzji i wynikających z tego działania konsekwencji. Zajęcia dydaktyczne w "Laboratorium pod chmurką"opierać się, będą przede wszystkim na samodzielność i współpracy wychowanków. Wspieranie tych działań jest możliwe tylko przy stworzeniu bezpiecznych warunków pracy. Podstawą bezpieczeństwa wychowanków będzie odpowiednie podłoże, które będzie bezpieczne i niezależne od warunków pogodowych. W naszych działaniach kierujemy się dobrem wszystkich, a jednym z wielu naszych priorytetów jest włączenie dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych do pełnej integracji z rówieśnikami poprzez wielokierunkowe działania. Twórczość , kreatywność dzieci rozwijać będzie ich uwagę, spostrzegawczość, wzbogacać słownik, poszerzać i utrwalać wiadomości o otaczającym świecie, inspirować do dalszych poszukiwań. Ponadto podniesie poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych oraz samodzielnej dziecięcej eksploracji świata. Pozwoli na dostrzeganie emocjonalnej wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej. Ukształtuje życzliwość i troskę przedszkolaków w stosunku do środowiska naturalnego.

 www.wfosigw.lodz.pl

Realizacja zadań

Czerwiec

17.12.2023
Czerwiec

Czerwiec

17.12.2023

"Człowiek i jego potrzeby", zabawy dydaktyczne w laboratorium przedszkolnym. Zajęcia sensoryczne w których dzieci doświadczą jak reaguje ich ciało na rożnego rodzaju bodźce. Tworzenie przez dzieci  naturalnych masażerów do ciała....

Maj

17.12.2023
Maj

Maj

17.12.2023

"Moja tęcza" -w trakcie zajęć dydaktycznych dzieci poznają mechanizm powstawania tęczy, zjawiska atmosferyczne, sposoby zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza, wykonują doświadczenia ,tworząc własne tęcze. "Malowanie Tęczy" zajęcia kreatywne....

Kwiecień

17.12.2023
Kwiecień

Kwiecień

17.12.2023

"Mały ogrodnik"- dzieci zapoznają się z budowa roślin, etapami rozwoju roślin, wykorzystaniem sprzętów do nasadzenia i pielęgnacji roślin w trakcie ich wzrostu. Założenie ogródka przedszkolnego....

Marzec

17.12.2023
Marzec

Marzec

17.12.2023

"Zaginiony świat", zabawy dydaktyczne w laboratorium przedszkolnym. Dzieci w ramach zajęć dydaktycznych  poznają gatunki dinozaurów i warunki ich życia. Odkrywają przyczyny ich wyginięcia. Skamieliny zabawy badawcze, tworzeń skał z gliny. Zabawy twórcze z wykorzystaniem kamieni 'Magiczne Kamienie"...