Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta

Zapewniamy
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami w atmosferze ciepła, zrozumienia i szacunku.
 • Nowatorskie metody pracy oraz działania edukacyjne wspierające potęcjał twórczy dziecka i jego ciekawość poznawczą.
 • Przyjazną, wysoko wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Bogatą bazę dydaktyczną oraz komfortowe warunki do nauki i bezpiecznej zabawy.
 • Smaczne i zdrowe posiłki przygotowane w przedszkolnej kuchni.
 • Atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych.
 • Warunki do optymalnego rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracuje zespół nauczycieli i terapeutów:
 • Oligofrenopedagodzy
 • Surdopedagog
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Tearapeuta integracji sensorycznej
 • Terapeuta zajęciowy
 • Rehabilitant ruchowy

Codzienne działania specjalistów ukierunkowane są na optymalną stymulację rozwoju dzieci oraz ich pełną integrację ze środowiskiem.

Dla dzieci wymagającymi wsparcia prowadzona jest terapia psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna:
 • indywidualne zajęcia z logopedą
 • indywidualne zajęcia z terapii integracji sensorycznej
 • zajęcia z terapii pedagogicznej
 • zajęć relaksacyjnych ruchu rozwijającego V.Sherborne
 • zajęć z elementami kinezjologii edukacacyjnej P.Dennisona
 • elementy arteterapii
 • elementy muzykoterapii
 • elementy logorytmiki
 • elementy metody J.Kielina
 • elementy metody M.CH.Knillów
Proponujemy ciekawą ofertę zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych różnorodnymi metodami oraz:
 • muzykoterapię
 • arteterapię
 • integrację sensoryczną
 • dogoterapię
 • diagnozę i terapię mowy
 • diagnozę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną
Zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 • matematyczne
 • plastyczne
 • muzyczno- ruchowe
 • teatralne
 • origami
 • ruchowe
 • szachowo-warcabowe
 • terapia pedagogiczna
 • kompensacyjne