Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Oferta

Zapewniamy
 • Stymulowanie wszechstronnego rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami w atmosferze ciepła, zrozumienia i szacunku.
 • Nowatorskie metody pracy oraz działania edukacyjne wspierające potęcjał twórczy dziecka i jego ciekawość poznawczą.
 • Przyjazną, wysoko wykwalifikowaną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 • Bogatą bazę dydaktyczną oraz komfortowe warunki do nauki i bezpiecznej zabawy.
 • Smaczne i zdrowe posiłki przygotowane w przedszkolnej kuchni.
 • Atrakcyjną ofertę zajęć dodatkowych.
 • Warunki do optymalnego rozwoju dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pracuje zespół nauczycieli i terapeutów:
 • Oligofrenopedagodzy
 • Surdopedagog
 • Psycholog
 • Logopeda
 • Rehabilitant ruchowy

Codzienne działania specjalistów ukierunkowane są na optymalną stymulację rozwoju dzieci oraz ich pełną integrację ze środowiskiem.

Dla dzieci wymagającymi wsparcia prowadzona jest terapia psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczna:
 • indywidualne zajęcia z logopedą
 • zajęcia z terapii pedagogicznej
 • zajęć relaksacyjnych ruchu rozwijającego V.Sherborne
 • zajęć z elementami kinezjologii edukacacyjnej P.Dennisona
 • elementy logorytmiki
 • elementy metody J.Kielina
 • elementy metody M.CH.Knillów
Proponujemy ciekawą ofertę zajęć edukacyjno-terapeutycznych prowadzonych różnorodnymi metodami oraz:
 • diagnozę i terapię mowy
 • diagnozę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną
Zajęcia dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych:
 • matematyczne
 • plastyczne
 • muzyczno- ruchowe
 • teatralne
 • origami
 • ruchowe
 • szachowo-warcabowe
 • terapia pedagogiczna
 • kompensacyjne