Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Program "Uczenie się przez całe życie"

Numer projektu 2008-1-FR1-COM06-00319 3

Polski partner projektu Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 214, 94-058 Łódź, ul. Batalionów Chłopskich 21

Koordynator:

Magdalena Grzegorczyk

Koordynator projektu

École maternelle des Cumines - TROYES, FRANCJA

Partnerzy projektu:

École maternelle Paul BERT- Troyes, Francja
Scuola dell’infanzia F.lli Cervi - Noverasco di Opera, Włochy
Woodacre Nursery School – Glasgow, Zjednoczone Królestwo
Europaenhetens förskola Ovanbygränd 20 – Spånga, Szwecja
Leikskolinn Furugrund – Kopavogur, Islandia
Przedszkole Miejskie z Oddziałami Integracyjnymi Nr 214 – Łódź, Polska

Okres realizacji projektu 2008-2010

Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP - 16.000 EURO

Cele projektu:

Celem naszego projektu było umożliwić dzieciom kontakt oraz możliwość dzielenia się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z innymi dziećmi z krajów europejskich. tak, aby mogły poczuć  się Europejczykami.

Zaangażować wszystkie dzieci o różnej narodowości i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w działania w  naszym projekcie.
Rozwinąć u dzieci zrozumienie, że ludzkie zachowanie i nowoczesne style życia mają negatywny wpływ na równowagę naszej Planety.
Pomóc dzieciom zrozumieć, że świat był inny za czasów ich dziadków i że nowoczesny styl życia przyspiesza upadek naszej Planety.
Zachęcić uczniów oraz rodziców z wszystkich partnerskich krajów by razem poszukiwali rozwiązań, które ochroniłyby Ziemię.
Pomóc im zrozumieć, że każdy może mieć wpływ, jeśli chodzi o dbanie o przyszłości i jakość życia na naszej Planecie.
Rozpowszechniać tak daleko, jak to tylko możliwe nasze pomysły i rozwiązania w ramach naszych społeczności lokalnych i szerszego świata.
Zachęcić do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach, które promują  rozwój
świadomości pro-ekologicznej.

Działania (metody) zastosowane w projekcie:

 Ponieważ dzieci biorące udział w projekcie były w wieku od 3 do 7 lat i nie mogły z racji wieku uczestniczyć w wyjazdach włączyliśmy do projektu maskotki, które reprezentowały dzieci. Za pośrednictwem maskotek prezentowaliśmy dzieciom sprawozdania z wyjazdów w formie filmów, reportaży fotograficznych. Maskotki uczestniczyły we wszystkich działaniach projektu.

Dzięki współpracy z innymi krajami europejskimi włączyliśmy się w szereg działań ekologicznych:1)pozyskanie przez przedszkole certyfikatu zielonej flagi 2) budzenie świadomości ekologicznej u dzieci poprzez zdobycie  wiedzy na temat recyklingu, zasad ochrony środowiska, poszanowania zasobów wiedzy w życiu codziennym, oszczędne korzystanie z zasobów energii i promowanie zdrowego stylu życia 3)motywowanie nauczycieli i dzieci do pogłębiania umiejętności komunikowania się w jęz. angielskim 4) wykorzystywanie narzędzi IT do komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy dziećmi, rodzicami i nauczycielami 5)przybliżenie dzieciom kultury oraz naturalnego dziedzictwa każdego z partnerskich państw.

Porównując inne krajach, odkryliśmy kilka podobieństw i różnic, które obudziły w nas poczucie szacunku dla naszej planety i jej skarbów. Wzajemnie wzbogacaliśmy nasze pomysły. Razem czuliśmy się silniejsi na wyzwanie, jakim jest działanie na rzecz środowiska.

Osiągnięte rezultaty  i produkty końcowe

1. Mascots in adventure for the future/Jak maskotki ratowały naszą planetę? – została opracowana książka, która składa się z rozdziałów stworzonych i zilustrowanych przez dzieci z poszczególnych krajów. Przetłumaczona na języki narodowe wszystkich partnerów oraz w języku roboczym projektu, została rozprowadzona w wersji papierowej i elektronicznej wśród dzieci uczestniczących w projekcie.
2. Strona internetowa projektu „EUREKOLOGY” http://www.eurekology.com/ -; stworzyliśmy własną stronę, aby poznawać i dzielić się pomysłami z działań ekologicznych z innymi szkołami, a także wielokierunkowo rozwijać się.
3. EKO-KODY - rysunki-symbole łatwe w odbiorze dla wszystkich krajów i wykonane przez dzieci do określania dobrych i złych zachowań w środowisku, rozpowszechniane w postaci naklejek, ulotek, prospektów rozpowszechnianych wśród partnerskich krajów oraz w środowisku lokalnym
4. Gry planszowe - każdy kraj stworzył gry o tematyce ekologicznej i rozprowadził je wśród partnerów podczas spotkania w Glasgow. Gry uczyły jak chronić naszą planetę przed zanieczyszczeniami.
5. Wystawy podsumowująca projekt – wszyscy partnerzy uczestniczący w projekcie zorganizowali na terenie swjego miasta wystawy ukazujące wszystkie działania podjęte w trakcie realizacji projektu oraz wypracowane rezultaty.
6. Ekologiczne ogródki - każdy z krajów założył ogródki ekologiczne, dzięki którym dzieci obserwowały i uczestniczyły w uprawie roślin hodowlanych z użyciem kompostu.
7. Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi – większość krajów uczestniczących w projekcie otrzymało Certyfikat Zielonej Flagi lokalnego centrum aktywności ekologicznej za swoją działalność na rzecz ochrony środowiska wydawany w ramach Programu Eco – Schools przez komisję Fundację Partnerstwo Dla Środowiska

Upowszechnianie rezultatów projektu:

Rezultaty projektu oraz wszystkie działania w projekcie były upowszechniane wśród: wychowanków naszego przedszkola,  rodziców oraz społeczności lokalnych. Mieliśmy możliwość promowania projektu w programie edukacyjnym w telewizji Toya, w Gazecie edukacyjnej- www.gazeta.edu.pl.

Prezentacja przykładu dobrej praktyki projektu programu Comenius przez: mgr Żanettę Solewicz, mgr Magdalenę Grzegorczyk na konferencji Programu „Uczenie się przez całe życie” organizowanej przez Łódzkie Kuratorium Oświaty i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w roku 2008 i 2010 - zainspirowanie i zachęcenie nauczycieli do poszukiwań nowych rozwiązań edukacyjnych pracy szkól i placówek przedszkolnych.

Prezentacja osiągnięć placówki, sposobu prowadzenia zajęć z dziećmi podczas wywiadów  dla Echo Naszego Miasta i zamieszczenie ich na stronie internetowej http://lodz.naszemiasto.pl/

Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów:

W trakcie pobytu nauczycieli z innych krajów oraz komunikowania się za pośrednictwem Internetu dzieci miały możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych. Dzieci  nabyły oraz pogłębiły swoją wiedzę z zakresu technologii komputerowej min. korzystając ze strony internetowej projektu, grając w eko-gry on-line itp. Dzieci zwiększyły swoje umiejętności społeczne poprzez videokonferencje, kontakt bezpośredni z nauczycielami z innych krajów, jak również promowanie projektu w społeczności lokalnej. Wszystkie działania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy o krajach partnerskich, ich kulturze oraz ochronie środowiska. Dzieci nabyły większej pewności siebie w kontaktach z innymi. Dzieci ze specjalnymi potrzebami zostały włączone we wszystkie działania projektu, co sprawiło im wielką radość.

We wszystkie działania projektu zostali włączeni wszyscy pracownicy przedszkola. Zwiększyła się umiejętność językowa nauczycieli, którzy kontaktowali się z partnerami za pośrednictwem łączy internetowych oraz podczas wizyt roboczych. Poprzez tworzenie prezentacji multimedialnych, zamieszczanie materiałów na stronie internetowej zwiększyły się umiejętności nauczycieli z zakresu technologii komputerowej. Szkolny koordynator projektu nabył umiejętność zarządzania projektem oraz współpracy z międzynarodowym partnerem. Nauczyciele dzięki wyjazdom pogłębili swoją wiedzę na temat innych narodowości i krajów jak również poznali nowe metody nauczania i systemy edukacyjne. Projekt zmotywował nauczycieli do podejmowania nowych wyzwań i chęci przyłączania się do nowych projektów min. eTwinning.

Rodzice aktywnie współpracowali w projekcie, pomagali przygotowywać uroczystości, wycieczki, pikniki z ekologiczną żywnością. Wykazali się dużą inicjatywą podczas zakładania ekologicznych ogródków. Współpracowaliśmy z lokalnymi organizacjami kulturalnymi i społecznymi takimi jak: "Ośrodek działań ekologicznych Źródła", "Las Łagiewnicki", "Leśniczówka Koło", "Fundacja Ekologiczna Ferso" , "Telewizja Toya", "Telewizja Ret-Sat" "Eco Schools" "Biblioteka Publiczna" itp.
Powstała strona internetowa jest bazą informacji na temat krajów, które brały udział w projekcie. Można tam znaleźć szczegóły dotyczące tradycji, kultury, zwyczajów i danego kraju. Zawiera propozycje związane z działaniami ekologicznymi mającymi na celu ochronę naszego środowiska.

Wypracowane materiały w trakcie realizacji projektu takie jak: książka „Jak maskotki ratowały naszą Planetę” może być wykorzystana we wszystkich grupach wiekowych w celu przekazania istniejących problemów degradacji środowiska oraz wskazaniu pomysłów na jego naprawę, Eko-kody,  gry planszowe, scenariusze zajęć są nadal rozpowszechniane w środowisku lokalnym oraz wykorzystywane w pracy edukacyjnej z dziećmi.

Zdobyty międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagii, przyczynił się do pogłębienia świadomości ekologicznej w środowisku lokalnym. – dzielimy się zdobytym doświadczeniem w jego uzyskaniu z nauczycielami z innych placówek oświatowych na terenie województwa łódzkiego.

Wszystkie wartości, metody związane z naszym udziałem w projekcie wpłynęły zarówno na samych przedszkolaków jak i kadrę pedagogiczną, odbiły się szerokim echem w środowisku lokalnym. Mamy nadzieję, iż w rezultacie przyczynimy się do różnorodnego rozwoju zainteresowań a także do osiągania przez dzieci sukcesów w ich dalszej edukacji, nie tylko w Polsce ale w Europie, poczucia w nich własnej wartości czy wreszcie poczucia spełnienia w przyszłej pracy zawodowej oraz we własnym środowisku społecznym. Mam nadzieję, iż chęć poznania i dzielenia się wiedzą sprawi, że wszystko stanie się możliwe dla przyszłych małych europejczyków.