Informacja Administratora

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej RODO informuję:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.6 ust.1 lit.c RODO),
3. jeżeli korzysta Pan/Pani z odnośnika na stronie będącego adresem e-mail placówki to zgadza się Pan/Pani na przetwarzanie danych w celu udzielenia odpowiedzi,
4. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
7. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
zamknij

Konkurs "Po stronie natury"

„Wspólnie odkrywamy świat natury”

Koordynatorzy:
Dyrektor przedszkola: mgr Żanetta Solewicz 
Nauczycielki przedszkola:
mgr Elżbieta Gałkowska,
mgr Magdalena Grzegorczyk,
mgr Izabela Kaźmierczak,
mgr Anna Zawadzka

Celem naszego projektu była adaptacja ogrodu przedszkolnego do prowadzenia działań o charakterze przyrodniczym  i ekologicznym. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu naszych przedszkolaków, pracowników przedszkola, rodziców oraz innych osób aktywnie włączających się w prace związane z realizacją projektu, udało się stworzyć różnorodne ekosystemy oraz ścieżki edukacyjne. Wydzielono miejsce na łąkę, rozbudowano ogród owocowo-warzywny, posadzono zioła i zaprojektowano rabaty kwiatowe. Wiele satysfakcji przyniosło nam sadzenie drzew oraz krzewów ozdobnych. Dużym wyzwaniem było stworzenie labiryntu naturalnego – wykorzystaliśmy pół tysiąca sadzonek bukszpanu. Ciekawym elementem naszego projektu jest ścieżka „bosych stóp”, zegar słoneczny oraz altana do prowadzenia doświadczeń na świeżym powietrzu. Zakupiono szereg materiałów dydaktyczno-edukacyjnych wykorzystywanych na zajęciach ekologicznych oraz warsztatach przyrodniczych zarówno z dziećmi, jak i nauczycielami z innych placówek.

Dzięki podjętym działaniom zwiększyła się świadomość ekologiczna naszych wychowanków, a także wrażliwość na problemy związane z degradacją środowiska naturalnego. Dzieci poszukują rozwiązań, które chroniłyby naszą planetę oraz ukazałyby wpływ człowieka na jakość życia na Ziemi. Zdobytymi doświadczeniami dzielą się ze swoimi rodzicami, dalszą rodziną, środowiskiem lokalnym, a także ogólnopolskim.

„Tajemniczy ogród – wspólnie poznajemy świat natury”

Koordynatorzy:
Dyrektor przedszkola: mgr Żanetta Solewicz 
Nauczycielki przedszkola:
mgr Elżbieta Gałkowska,
mgr Magdalena Grzegorczyk,
mgr Izabela Kaźmierczak,
mgr Anna Zawadzka
mgr Katarzyna Brodecka

Celem naszego projektu  jest poszerzenie wiedzy o ochronie przyrody poprzez aktywną edukację przyrodniczo-ekologiczną prowadzoną w terenie.
W ogrodzie przedszkolnym zaplanowano utworzenie z pozyskanych środków:
- Ścieżki dydaktycznej zawierającej tablice informacyjne opisujące gatunki drzew rodzimych i owadów – mieszkańców łąki.
- Gier terenowych typu MEMO „Co ze mnie wyrośnie?” - polegającej na dopasowaniu do gatunku drzewa owocu i liści.
- Powiększenie bazy pomocy i materiałów dydaktyczno-edukacyjnych, która przyczyni się do odkrywania związków przyczynowo - skutkowych procesów przyrodniczych i ekologicznych

Projekt będzie obejmował swoim zasięgiem wychowanków naszego przedszkola, ich rodziców jak również dzieci i nauczycieli z sąsiednich placówek nieposiadających ogrodów, a także pobliskie instutycje (Ogród Botaniczny, Pałac Młodzieży, Biblioteka Rejonowa, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Sympatyczna”, Leśnictwo Miejskie - Łódź). Niezwykle istotnym elementem jest włączenie we wszystkie działania dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ich rodzin.

Celem podejmowanych działań będzie przede wszystkim zwrócenie szczególnej uwagi  na zagrożone wyginięciem  rodzime gatunki drzew oraz skutki jakie może przynieść ich brak w przyrodzie. Biorąc pod uwagę, iż nasze przedszkole znajduje się w otoczeniu różnych ekosystemów, chcemy realizować zagadnienia dotyczące drzew rodzimych i ochrony owadów, tak popularnych a często mało znanych, zapominanych.

Naszą intencją  jest poszukiwanie rozwiązań, które chroniłyby środowisko przyrodnicze. Dążymy do aktywnego uczestnictwa dzieci w wydarzeniach, które promują rozwój świadomości pro-ekologicznej, a także uwrażliwiają na problemy związane z degradacją środowiska naturalnego. Dzieci poszukują rozwiązań, które chroniłyby naszą planetę oraz ukazałyby wpływ człowieka na jakość życia na Ziemi. Pomaga to zrozumieć przedszkolakom, że musimy okazać wrażliwość ekologiczną, aby kolejne pokolenia mogły korzystać z zasobów środowiska naturalnego.
Wygrana grantu w wysokości 10.000 zł w konkursie  „Po stronie natury” zorganizowanym przez Żywiec Zdrój i Fundację „Nasza Ziemia”.

Wyróżnienie w konkursie wojewódzkim „Z energią na rzecz ochrony klimatu”, którym celem było poszerzenie wiadomości dzieci o wybrane zagadnienia z zakresu ekologii oraz ochrony środowiska, zwłaszcza – naturalne  źródła energii, sposoby oszczędzania energii w domu oraz przedszkolu, prowadzenie doświadczeń i badań. Organizatorem konkursu była fundacja GAP Polska, WODN w Łodzi, współorganizator Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, marze-maj 2012. (koordynatorzy: E.Gałkowska, A.Zawadzka
Wygrana grantu w wysokości 1000 zł